Barn strekker seg over kuleramme

Velkommen til PsykTestBarn

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Tidsskriftet er godkjent av Universitet- og høyskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet er RBUP i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest). Vi bruker systematiske metoder for å finne forskningsbasert dokumentasjon og for å evaluere måleegenskapene. Målet med PsykTestBarn er å publisere artikler for tester og kartleggingsverktøy som brukes i norsk praksis og forskning. Tips oss gjerne om relevante tester som mangler!
 


This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Siste utgave av PsykTestBarn

ADOS-2 - Autism Diagnostic Observation Schedule, second edition Per Håkan Brøndbo, Anne Lise Høyland
2018, 1:4 (publisert 26.november 2018)
CGAS - Children's Global Assessment Scale Thomas Jozefiak, Ketil Hanssen-Bauer, Ingvar Bjelland
2018, 1:3 (publisert 23.oktober 2018)
BPM - Brief Problem Monitor Agathe Backer-Grøndahl, Monica Martinussen
2018, 1:2 (publisert 25.juni 2018)
SOC - Sense of Coherence Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad Strøm
2018, 1:1 (publisert 24.januar 2018)
Flere utgaver av PsykTestBarn

Tester under evaluering

ACE - Aid to Capacity Evaluation
Under evaluering
Olweus spørreskjema om mobbing (Olweusundersøkelsen)
Under evaluering
SESBI-R - Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised
Under evaluering
SPPA- Self-Perception Profile for Adolescents
Under evaluering
WISC - Wechsler Intelligence Scale for Children
Under evaluering
Flere tester under evaluering
RBUP logo ny   uni Helse RKBU Vest   NTNU - Det skapende universitetet   UIT logo med bunntittel