Barn strekker seg over kuleramme

Velkommen til PsykTestBarn

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Tidsskriftet er godkjent av Universitet- og høyskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet er RBUP i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest). Vi bruker systematiske metoder for å finne forskningsbasert dokumentasjon og for å evaluere måleegenskapene. Målet med PsykTestBarn er å publisere artikler for tester og kartleggingsverktøy som brukes i norsk praksis og forskning. Tips oss gjerne om relevante tester som mangler!
 

Meld deg på 
vårt nyhetsbrev

This work is licensed under a Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Siste utgave av PsykTestBarn

SOC - Sense of Coherence Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad Strøm
2018, 1:1 (publisert 24.januar 2018)
Flere utgaver av PsykTestBarn

Tester under evaluering

ADOS - Autism Diagnostic Observation Schedule
Under evaluering
BPM - Brief Problem Monitor
Under evaluering
CGAS - Children's Global Assessment Scale
Under evaluering
SESBI-R - Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised
Under evaluering
SSRS - Social Skills Rating Systems
Under evaluering
YSR - Youth Self Report
Under evaluering
Flere tester under evaluering
RBUP logo ny   uni Helse RKBU Vest   NTNU - Det skapende universitetet   UIT logo med bunntittel